Verzenden en bezorgen

Artdeals, onderdeel van YOU & EYE b.v. te Hengelo, neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Na plaatsing van een bestelling zal Artdeals het product zo snel mogelijk verzenden. Aangezien de schilderijen op maat met de hand worden gemaakt, zal dit naar verwachting 2 tot 3 weken duren. Als het schilderij klaar is zal het door onze transportdienst bij u worden aangeboden. Mocht u niet thuis zijn, dan kan het schilderij bij uw buren worden afgeleverd, als dit niet mogelijk is zal het een tweede keer worden aangeboden. Bent u dan wederom niet thuis dan wordt er door de koerier een afspraak met u gemaakt voor aflevering. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij Artdeals.

Betalingen

Betalingen kunnen voldaan worden middels iDeal, vooruitbetaling of achterafbetaling. Voor iDeal en vooruitbetalingen rekenen wij geen kosten, achteraf betalen kan alleen bij het ophalen van de gekochte producten te Hengelo. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.

Bestellingen inzien en account wijzigen

Bestellingen zijn in te zien middels het inloggen in ‘mijn account’ van de consument. Wijzigingen in het account van de consument kunnen worden doorgevoerd door in to loggen op ‘mijn account’.

Herroepen en vervangen van producten

Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product, door of namens u. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik wenst te maken, dient u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Artdeals te retourneren, conform de door Artdeals verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien u gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor uw rekening. Indien u reeds een bedrag betaald heeft, zal Artdeals dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Privacy en beveiliging

Deze website wordt beheerd door Artdeals. Alle gegevens die via deze website worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk bewaard en op geen enkele manier openbaar gemaakt. De gegevens die u aan Artdeals verstrekt, zullen met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. U geeft Artdeals het recht om u schriftelijk (e-mail en/of post) en/of telefonisch te informeren over de producten en diensten van Artdeals. Op de website van Artdeals worden uitgebreide bezoekgegevens bijgehouden met behulp van welke de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van de bezoekers van deze website kunnen worden afgestemd. Artdeals gebruikt beveiligingstechnieken om aantasting van informatie op de website te voorkomen. Geregistreerde bezoekers (en zijn of haar persoonlijke gegevens) kunnen desgewenst uit onze database worden verwijdert. Indien u nog vragen heeft over deze privacy policy of anderszins, kunt u contact opnemen met Artdeals.

Disclamer

Hoewel Artdeals deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft ontwikkeld, is het mogelijk dat bepaalde informatie op den duur is verouderd en/of niet meer correct is. Artdeals is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Sommige links in deze website verwijzen naar door derden bijgehouden informatiebronnen, hierover heeft Artdeals geen controle. Niets van de teksten en/of afbeeldingen van deze website mogen verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking van de teksten en/of afbeeldingen, zonder schriftelijke toestemming van Artdeals. Dit geldt ook voor het beeldmateriaal van onze producten, deze mogen niet als materiaal dienen om onze producten na te schilderen of als cursus of lesmateriaal te dienen. Zie ook het auteursrecht.

Klachtenprocedure

Hoewel Artdeals met de grootst mogelijke zorgvuldigheid aan uw wensen probeert te voldoen kan het desondanks voorkomen dat u een klacht heeft. Onze klachtenprocedure is als volgt: neem contact met ons op en beschrijf uw klacht. Wij zullen binnen drie werkdagen reageren en proberen om tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen.

Contact

De klantenservice van Artdeals is op werkdagen bereikbaar per e-mail op info@artdeals.nl.  Telefonisch op 085-0730280.

Artdeals is gevestigd aan de Uitslagsweg 26a te Hengelo (Ov.).